Ürünlerimizin üretiminde, ürünün  kaliteleri üretimi temel ilkelerimizdir, , çalışanların iş güvenliği,  rasyonel kullanımı ve kaynakların tüketimi, ve çevre koruma için tüm gereksinimleri karşılamak.
Bu amaçla, siparişleri sürekli izlemek ve iş süreçlerini iyileştirmek için, Eczacıbaşı Grup Şirtketi aşağıdaki standartlara sahiptir:

ISO 14001
Çevre koruma etkinliklerine katkıda bulunmak ve iş akışlarını kontrol ederek üretim süreci üzerindeki olumsuz etkisini azaltmak.

Quality Management System 
Şirketin işleyişini geliştirmek, daha kaliteli ürün üretmek ve en iyi hizmet vermek açısından iş akışı ve performansı geliştirmek.

OHSAS 18001
İş sürecinde organizasyona katılan her kesin sağlığı ve iş güvenliği koruma taahüdü verir.
 

ISO 50001 
Bu standardı tanımlayıp uygulanması
Sürekli iyileştirme ve gelişme taahhüdü
Enerji yönetimi.


 

brend-photo brend-photo brend-photo brend-photo brend-photo brend-photo