page image Квалитет на кој му верувате
Фирмата САНПАП ДОО Скопје во Македонија е основана во јануари 2014 год. и е застапник на реномираната турска компанија İpek Kağıt Eczacıbaşı. Компанија İpek Kağıt Eczacıbaşı е лидер на турскиот пазар и пошироко и претставува синоним за квалитет, иновација и производство на висококвалитетни производи од хартија.

Компанијата е препознатлива по своите брендови Selpak, Solo, Silen и Servis, кои за домашна и комерцијална употреба .нудат широка, квалитетна и ценовно поволна палета на тоалетна хартија, хартија за бришење на раце, салфетки, хартиени марамчиња и сл. 

Меѓународното долгогодишно искуство, квалитетот, поволната цена, широкиот асортиман на производи, флексибилноста, ориентираноста кон купувачот, како и непосредната комуникација и брза реакција се основните начела на нашето работење.Создавањето на долгорочни партнерски односи со нашите клиенти, зголемување на задоволство од користењето на нашите производи и контиунирана грижа за клиентите, претставуваат наш стремеж во насока на реализација на нашите цели. 

 

Испорака

За максимална достапност на своите производи, компанијата САНПАП има развиено распотранета дистрибутивна мрежа, која омозвожува брза и навремена достава на нарачаните производи директно до крајните потрошувачи. За да им се излезе во пресрет на своите корисници, тимот на компанијата САНПАП има организирани дежурства и е телефонски достапен за време на викенди и празници.

Нашиот професионално обучен тим за дистрибуција постојано се развива и усовршува со цел квалитетна услугата и навремена испорака а нашиот возен парк е во постојан пораст. Согласно политиката на делување, компанијата САНПАП соработува и со фирми кои регионално ги дистрибуираат нашите производи.

Испорака во редовни работни денови

+389 2 3116 628
+389 78 449 673
info@sanpap.com
order@sanpap.com
Испорака за време на неработни денови

+389 78 449 673
+389 78 448 702

Грижа за корисници

Како може да Ви помогнеме?
Сакате да се информирате за нашите производи?

+389 2 3116 628
+389 78 449 673
info@sanpap.com
sales@sanpap.com
Сакате да нарачате некој од нашите производи?

+389 2 3116 628
+389 78 449 673
info@sanpap.com
order@sanpap.com
Не сте задоволни?

+389 2 3116 628
+389 76 290 030
+389 78 449 673
info@sanpap.com
iva.stojanovska@sanpap.com