Основно начело при производство на нашите производи е квалитетот, безбедноста на вработените,  рационална употреба и потрошувачка на ресурси и исполнување на сите барања за заштита на животната средина.
За таа цел, а  во насока на континуирано следење и подобрување на работните процеси, компанијата Eczacıbaşı Group ги има имплементирано следниве стандарди:

ISO 14001
за да допринесе кон заштитата на животната средина, како и да ги контролира работните процеси и да го намали нивното штетно влијанието врз животната средина.
 
Quality Management System
за да го подобри функционирањето на компанијата, работните процеси и перформанси во насока на подобри производи и поквалитетна услуга.

OHSAS 18001
за да одгоори на сите барања поврзани со  здравјето и безбедноста на вработените и континуирано подобрување на работните процеси.
 
ISO 50001 
за да одговори на барањата и подобрување на системот за управување со енергијата, со цел континуирано подобрување на енергетската ефикасност и рационална употреба на енергија и потрошувачка.
 
brend-photo brend-photo brend-photo brend-photo brend-photo brend-photo