Категории

Опрема за чистење - Колички за хигиена

#PLSTRL1
Категорија: Опрема за чистење

Количка за хигиена 50л (2х 25 л)

#SCP36
Категорија: Опрема за чистење

Количка за хигиена 36л

#STE25D
Категорија: Опрема за чистење

Количка за хигиена 25л

#CHRTRL4
Категорија: Опрема за чистење

Krom Servis Arabası, PVC Çantalı Komple Set

#HSK120
Категорија: Опрема за чистење

Количка за хигиена - хотелска