Parimi bazë në prodhimtarinë e prodhimeve tona është cilësia, siguria e të punësuarve, përdorimi racional dhe shpenzimi i resurseve dhe plotësimi i të gjitha kërkesave për mbrojtjen e mjedisit jetësor. 
Për këtë qëllim, dhe në drejtim të ndjekjes së vazhdueshme dhe përmirësim të proceseve të punës, kompania Eczacıbaşı Group ka zgjatuar standardet vijuese:

ISO 14001
Që të kontribuohet për mbrojtjen e mjedisit jetësor dhe nëpërmjet kontrollit të proceseve të punës, që të zvogëlohet ndikimi negativ mbi mjedisin. 

Quality Management System 
Që të përmirëson funksionimin e kompanisë, proceseve të punës dhe performancave për prodhime më cilësore dhe shërbim me cilësi të lartë. 

OHSAS 18001
Që të tregon përkushtimin për mbrojtjen e shëndetit dhe sigurisë të të gjithëve që marrin pjesë në organizimin e punës.

ISO 50001 
Zbatimi i këtij standardi përcakton përkushtimin për përmirësim të vazhdueshëm në menaxhimin me energji.  

 
brend-photo brend-photo brend-photo brend-photo brend-photo brend-photo