• VIZIONI 
Të bëhemi kompani udhëheqëse në vendin dhe rajonin, e njohur për prodhime cilësore, shërbim profesional, në kohë t’ju përgjigjemi kërkesave të konsumatorëve dhe gjithmonë të lëvizim para në njohjen e dëshirave të tyre. 

  • MISIONI 
SANPAP është kompani e cila ofron prodhime me cilësi të jashtëzakonshme dhe traditë. 
Nëpërmjet kujdesit të vazhdueshëm për të punësuarit, me shumë dedikim, përgjegjësi, cilësi dhe integritet në punën tonë krijojmë vlera shtesë për partnerët tanë, që i kemi në qendër të vëmendjes dhe çdo ditë arsyetojmë besimin dhe besnikërinë e tyre. 

  • QËLLIMET
Qëllimi ynë kryesor është të ju ofrojmë blerësve tanë shërbim cilësor dhe prodhime me cilësi të lart dhe çmim korrekt. 
Vazhdimisht mundohemi të adaptohemi nevojave zë blerësve tanë, duke krijuar vlerë shtesë për të gjithë përdoruesit e prodhimeve tona. 

  • VLERAT KORPORATIVE ​ 
  • Përqendrimi dhe përgjegjësia ndaj klientëve. 
  • Kujdesi për të punësuarit dhe mundësia t’ju sigurohet karrierë me sfida të reja
  • Prodhime cilësore dhe shërbime profesional 
  • Kujdesi për mjedisin jetësor 
brend-photo brend-photo brend-photo brend-photo brend-photo brend-photo