Диспазнер за средство за дезинфекција на ВЦ даска

Шифра

  • #D-117
Диспанзери
Боја:
бела

Ширина:
12 см

Должина:
20 см

Длабина :
10 cм

Количина

Слични производи

  • #HF500-12011
    Средство за дезинфекција на ВЦ даска